Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                            : Av.

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Kamulaştırılan taşınmazın geri alımı davasıdır.

 

OLAYLAR                      :

1-……….. İli……….    İlçesi…………      mevkii …ada….pafta….parsel de kayıtlı taşınmaz davalı tarafından ……..tarihinde …………yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırılmıştır.

2-Müvekkilim kamulaştırma için takdir edilen bedele karşı tezyidi bedel davası açmış ve bu dava ……..Asliye Hukuk Mahkemesinin …..Tarih …..Esas ve …..Karar sayılı kararı ile neticelenmiştir.

3-Kesinleşme tarihinden bu tarafa …………süre geçmesine rağmen …….davalı bu taşınmaz üzeride hiçbir faaliyet göstermedi.

4-Müvekkilim davalıdan almış olduğu ………TL’ yi aldığı günden bu tarafa işleyen yasal faizi ile birlikte ödemeye hazırdır. Müvekkilimin davalıya yaptığı başvuruların sonuçsuz kalması nedeniyle işbu davayı açarak kamulaştırılan taşınmazını geri istemek zarureti hasıl olmuştur

 

HUKUKİ SEBEBLER :Kamulaştırma kanunu,H.U.M.K.,ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                   :Kamulaştırma kararı,……..Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ….Karar sayılı dosyası,keşif ve bilirkişi incelemesi. tapu kayıtları

ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile ;

-Davalı tarafından …….tarihinde kamulaştırılan -……….. İli……….    İlçesi…………      mevkii …ada….pafta….parsel de kayıtlı taşınmazın müvekkilime iadesine,

-masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.10.09.1999

EKİ      .                                                                         Davacı

1-Kamulaştırma kararı                                                               Vekili

2-Tebliğ zarfı ve pulu                                               Av.

3-Tapu sureti

 

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...