Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                            : Av.
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Kamulaştırılan taşınmazın geri alımı davasıdır.
 
OLAYLAR                      :
1-……….. İli……….    İlçesi…………      mevkii …ada….pafta….parsel de kayıtlı taşınmaz davalı tarafından ……..tarihinde …………yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırılmıştır.
2-Müvekkilim kamulaştırma için takdir edilen bedele karşı tezyidi bedel davası açmış ve bu dava ……..Asliye Hukuk Mahkemesinin …..Tarih …..Esas ve …..Karar sayılı kararı ile neticelenmiştir.
3-Kesinleşme tarihinden bu tarafa …………süre geçmesine rağmen …….davalı bu taşınmaz üzeride hiçbir faaliyet göstermedi.
4-Müvekkilim davalıdan almış olduğu ………TL’ yi aldığı günden bu tarafa işleyen yasal faizi ile birlikte ödemeye hazırdır. Müvekkilimin davalıya yaptığı başvuruların sonuçsuz kalması nedeniyle işbu davayı açarak kamulaştırılan taşınmazını geri istemek zarureti hasıl olmuştur
 
HUKUKİ SEBEBLER :Kamulaştırma kanunu,H.U.M.K.,ve sair mevzuat.
 
DELİLLER                   :Kamulaştırma kararı,……..Asliye Hukuk Mahkemesinin ……Esas ve ….Karar sayılı dosyası,keşif ve bilirkişi incelemesi. tapu kayıtları
ve her türlü kanuni delil.
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile ;
-Davalı tarafından …….tarihinde kamulaştırılan -……….. İli……….    İlçesi…………      mevkii …ada….pafta….parsel de kayıtlı taşınmazın müvekkilime iadesine,
-masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.10.09.1999
EKİ      .                                                                         Davacı
1-Kamulaştırma kararı                                                               Vekili
2-Tebliğ zarfı ve pulu                                               Av.
3-Tapu sureti
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat