İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Dilekçesi

HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

  1. KONUSU :İştirak halindeki mülkiyetin,müşterek mülkiyete çevrilmesi

talebidir.

(Değeri       …….  TL.dir)

 

OLAYLAR                       :

1-müvekkilin murisi ……..tarihinde ölmüş geriye mirasçı olarak ekte sunulan ………Sulh Hukuk Mahkemesinin …….tarih …….Esas ve ……..karar sayılı veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim ve davalılar kalmıştır.

2-Muris …………. ‘ın terekesindeki ……İli ………İlçesi ………Mevkii…….Ada …..Pafta ve …….parselde kayıtlı taşınmaz iştirak halindeki mülkiyete konudur.

3-

4-dava konusu taşınmazdaki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Tapu kaydı,Veraset ilamı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-……İli ………İlçesi ………Mevkii…….Ada …..Pafta ve …….parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki  iştirak halindeki mülkiyetin,müşterek mülkiyete dönüştürülmesine,

2-Veraset ilamındaki mirasçılar ve payları oranında,tapu kütüğüne tesciline,

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

1-tebliğ zarfı ve pulu,

2-onanmış vekaletname sureti,

3-Veraset ilamı,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...