Müdahalenin Meni Davası Dilekçesi


ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
KAYSERİ
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                    :Müdahalenin men’i  talebidir.
 
DAVANIN DEĞERİ        :
 
OLAYLAR                       :
1-Davalı   …. ili …..ilçesi …..mevkii …..ada ……pafta …….parsel de kayıtlı taşınmazın malikidir.
2-(nasıl müdahalede bulunduğu ve geçen aşamalar)
3-Bu konuda aramızda uzlaşma mümkün olmadığından işbu davayı açarak davalının vaki müdahalesinin Men’ine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :HUMK, MK ve sair ilgili hükümler.
DELİLLER                  :Tapu kaydı,……………..Keşif ve bilirkişi incelemesi tanık,ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;
 
1-Davalının dava konusu gayri menkule müdahalesinin Men’ine,davalının el attığı yerden çıkartılarak el attığı taşınmazın müvekkile teslimine,
-Yapılan binanın yıktırılmasına(eski hale getirilmesine)
-……….tarihten bu güne kadar geçen süre için ecri misil takdirine,
-yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat