Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı

1. Hâmilin keşideciye olan icra veya dava hakkı vadeden itibaren 3 senelik zamanaşımına tabidir.
2. Hâmilin müracaat borçlularına karşı zamanaşımı vadeyi takip eden iki iş gününden (yani protesto veya protesto çekilmesi gerekin gün) itibaren 1 yıldır.
3. Cirantaların birbirlerine karşı açacakları dava ve yapacakları icra takiplerinde zamanaşımı süresi kendi ödeme tarihlerinden itibaren 6 aydır.
Zamanaşımının Kesilmesi: TTK. m. 662

Zamanaşımı;

a. Dava açılması,

b. Takip talebinde bulunulması,

c.Davanm ihbar edilmesi,

d. Alacağın iflas masasına bildirilmesi hallerinde kesilir. Zamanaşımı kesilince müddeti aynı olan yeni bir zamanaşımı başlar.

Zamanaşımına uğramış bir poliçe veya bono “yazılı delil başlangıcı” kabul edilir. Alacak yalnız buna dayanılarak ispatlanamaz.

Takip dosyasındaki son işlem tarihi ile takibin yenilendiği tarih arasında -örneğin; bononun bağlı olduğu üç senelik, çekin bağlı olduğu altı aylık- zamanaşımı süresinin geçmiş olması halinde, takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
“Takibe mesnet yapılan senetler, TK’nin 688 ve 689’uncu maddelerinde yazılı koşulları haiz bonodur. Bu itibarla, Borçla Yasası değil, Ticaret Yasası hükümlerine tabidirler. Ticaret Yasasının 662’nci maddesinde açıklandığı gibi, zamanaşımı ancak; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas yasasına bildirilmesi gibi nedenlerle kesilir.” (Y. İİD. 02.03.1971-2563/2418)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat