Kambiyo Senetleri Yoluyla Takip Haciz Ödeme Emri

T.C.                            Örnek No..:163
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
Kambiyo  senetleri ( çek, poliçe  ve  emre  muharrer  senet ) üzerinde
Haciz   yolu   ile   yapılacak   takip   taleplerinde
ödeme emri
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametğahı.
Vekili :
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.1.
2.
3.
3-Alacağın Türk  Parasıyla  tutarı, faiz  miktarı  ve  işlemeye  başladığı  tarih.TL.Asıl Alacak
TL.İşlemiş faizi
+TL.Protesto Masrafı
0TL.toplam alacağın takip tarihinden itibaren
Asılalacağa işleyecek  faiziyle birlikte icra masrafları ve
     ücreti vekaletin tahsili talebi.
4-Senet ve tarihi.
5-Bir  terekeye  karşı  yapılan  takiplerde  mirasçıların  adları  soyadları  ve  ikametğahları
           Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde ödemeniz.Takip dayanağı senet kambiyo senedi niteliğinde değilse (5) gün içinde Mercie şikayet etmeniz,takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde icra tetkik mercii hakimliğine bir dilekçe ile müracaat etmeniz,aksi takdirde kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı,imzanızı haksız yere inkar ederseniz alacağın %10’undan az olmamak üzere para cezası ile mahkum edileceğiniz,borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkındaki itirazınız varsa bunu sebebleriyle birlikte (5) gün içinde Tetkik Merci’ye dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı,itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74.madde gereğincemal beyanında bulunmanız,bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız.Hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İc.İf.K.168)
Yönetmelik Örnek No.10İCRA MÜDÜRÜ

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat