İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takiplerde Ödeme Emri

T.C(örnek No:201)
……………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:…………………………………….
ALACAĞIN VEYA REHNİN BİR İLAMDA(VEYA İLAM NİTELİĞİNDE BELGEDE)
TESPİT EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE MENKUL REHNİNİN VEYA
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI
TAKİPLERDE İCRA EMRİ
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
Vekili:
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
3-Alacağın Türk Parası ile tutarı faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün.
:
4-İlamı veren mahkeme ve ilamın tarih ve sayısı.:
5-Merhunun ne olduğu.:
6-Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse adı, soyadı ve ikametğahı.
:
                                    Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödemeniz,bu süre içinde borcu ödemezseniz,Tetkik Merciinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yoluyla ait olduğu Mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirmezseniz,alacaklının rehnin satışını isteyebileceği ihtar olunur.
(İc.İf.K.150 h)
İcra Müdürü
Mühür ve imza
(Yönetmelik Örnek No..:45)

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat