Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı

T.C.                            Örnek No..:161
…………………………İFLAS DAİRESİ
DOSYA NO.:………………………………….
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
1-Müflisin adı, soyadı ve ikametğahı.:
                                       Yukarıda adı,yazılı müflisin iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin adi tasfiye giderlerini koruyamayacağı (karşılayamayacağı) anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması karalaştırılmıştır.
                                       Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vererek tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği,İcra İflas Kanununun 218.maddesi gereğince ilan olunur.
(İc.İf.K.218)
Yönetmelik Örnek No.34İcra ve İflas Müdürü
Mühür ve İmza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat