Tasfiye Tatilinin İlanı

0
2

Tasfiye Tatilinin İlanı

T.C.                             Örnek No..:161
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
TASFİYE TATİLİNİN İLANI
1-Müflisin adı, soyadı ve ikametğahı. :
                                        Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiçbir malı bulunmadığından İcra ve İflas Kanununun 217.maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir.İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflasa müteallik işlemlerin devamı istenmediği takdirde,iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.
(İc.İf.K.217)
Yönetmelik Örnek No.33 İcra ve İflas Müdürü
Mühür ve İmza

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...