İstirdat Dava Dilekçesi


 
 
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA
DAVACI                    :
VEKİLİ                       :
DAVALI                     :
DAVA KONUSU      :
DAVA DEĞERİ        :  …………………………-TL
OLAYLAR                 :
1- Müvekkilimin davalıya herhangi bir borcu olmadığı halde, süresi içinde takibe itiraz etmemiş olması yüzünden davalının hakkında başlattığı takip kesinleşmiştir.
2- Bu sebeple borçlu olmadığı halde sonuçta müvekkilimden ……………………-TL tahsil edilmiştir.
3- Borçlu olmadığı halde icra takibine dayanarak müvekkilimden tahsil edilen paranın geri verilmesi için Yargıçlığınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu’ nun 72. maddesi
TALEP SONUCU : Yukarıda sunulan olaylar ve deliller değerlendirilerek tarafımdan tahsil edilen …………………………..-TL’ nın faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile diğer yandan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim. …../…../……..
Davacı Vekili
Av. ……………………….

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat