İhtiyati Hacizden Vazgeçme Dilekçesi

0
3542

İhtiyati Hacizden Vazgeçme Dilekçesi


 ………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………
BORÇLU                  : ………
(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ : ………
KONU                                    : İhtiyati Hacizden Vazgeçme ve Teminatın İadesi Talebi
 
Yukarıda ismi verilen borçlu hakkındaki bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz kararını uygulamaktan, alacağın esasına ve icrai haciz yoluyla takip hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz.
Vazgeçme beyanımız doğrultusunda işlem yapılarak teminatın iadesi için ilgili Mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verilmesini müvekkilim adına dilerim. ………
 
Alacaklı Vekili
………
 
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here