İhtiyati Haciz Talimat Yazısı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İhtiyati Haciz Talimat Yazısı


T.C.
………
Dosya No : ………

 
 
[TALİMAT GÖNDERİLEN İCRA MD.BULUNDUĞU YER] İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 

Alacaklının adı soyadı ve adresi:……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi:……… ……… V.D. ………) ……… ………
Borçlunun adı soyadı ve adresi:……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ……… ………
Borç Miktarı:………

 
Yukarıda belirtilen borç miktarından dolayı, [İHT.HCZ. KR.VEREN MAHK.] Asliye Ticaret Mahkemesi’nin [İHT.HCZ.DOSYA NO] D.İş sayılı kararı ile borçlu/borçlulara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü şahıslar üzerindeki hak ve alacakların ihtiyaten haczine karar verilmiştir.
Karar gereği, borçlu/borçluların yukarıda belirtilen adresinde veya alacaklı vekilinin göstereceği adreslerde borçlu/borçlulara ait menkul mallar ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının gerektiğinde kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılması ile ihtiyaten haczi ile haczedilecek menkul malların muhafaza altına alınarak tanzim olunacak zabıt suretlerinin Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. ………
 
 
………
İcra Müdürü

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat