İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
 
 
DOSYA NO                     :                     Esas
 
İSTİHKAK İDDİASINA
İTİRAZ EDEN                  :
 
VEKİLİ                           :
 
İSTİHKAK İDDİA EDEN    :
 
VEKİLİ                           :
 
BORÇLU                         :
 
VEKİLİ                           :
 
D.KONUSU                     :İstihkak iddiasına itiraz dilekçesidir.
 
OLAYLAR                        :
1-Borçlu …………… borcundan dolayı  yapılan yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz icra takibinde borçlunun haciz edilen malları üzerinde üçüncü kişi  ………………………………. istihkak iddiasında bulunmuştur.
2-İstihkak iddiası kesinlikle doğru değildir. Haciz edilen mallar borçluya ait olup istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin herhangi bir hakkı yoktur.
3-
 
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü İ.İ. Kanununun ilgili maddeleri gereğince üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz eder ve dosyanın İcra Tetkik Mercii Hakimliğine gönderilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
İstihkak iddiasına itiraz eden
Alacaklı                    vekili
Av.
Eki    :
1-
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat