İstihkak İddiası Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
DOSYA NO                     :                     Esas
 
İSTİHKAK İDDİA
EDEN                             :
 
VEKİLİ                           :
 
ALACAKLI                       :
 
VEKİLİ                           :
 
BORÇLU                         :
 
VEKİLİ                           :
 
D.KONUSU                     :İstihkak iddiasıdır.
 
OLAYLAR                        :
1-Borçlu …………… borcundan dolayı alacaklı tarafından yapılan yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz icra takibinde mülkiyeti müvekkile ait ………………………………. müdürlüğünüzce haciz edilmiştir.
2-Mülkiyeti müvekkile ait malların haciz edilmesinden dolayı iş bu istihkak iddiasında bulunma zarureti hasıl olmuştur.
3-
 
 
SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü İ.İ. Kanununun ilgili maddeleri gereğince mülkiyeti müvekkile ait mallar üzerindeki haczin kaldırılması için gereğini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
İstihkak iddiasında bulunan
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat