Dosya Üzerinde Hukuk Genel Kurulu Tarafından Yapılacak İşlem Bulunmadığı

T.C YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2017/ 9-2637
Karar: 2017 / 1337
Karar Tarihi: 08.11.2017

ÖZET: Dava, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir. Mahkemece, “davanın kabulüne” dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir. Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir. O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

(4857 S. K. m. 21)

Temyiz İtirazları İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderildiği

Taraflar arasındaki “tespit (işe iade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 02.06.2015 gün ve 2015/187 E., 2015/209 K. sayılı direnme kararının incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 gün ve 2015/9-3164 E., 2017/100 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozmaya uyularak karar verilmiş ve tekrar Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

Dava, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.

Mahkemece, “davanın kabulüne” dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir.

Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir.

O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunun bozma kararı üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak verilen kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın 9. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 08.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat