İşçinin Yıllık İzin Talep Dilekçesi Örneği

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İşçinin Yıllık İzin Talep Dilekçesi Örneği

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ’NE

…………………………….. adresinde kurulu işyerinizde ………………………… sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ………………yılına ait yıllık ücretli iznimi …../…./…….. ve ……/…./…….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,
Adı Soyadı
(İmza)

İzin Çıkış Tarihi :

İzin Dönüş Tarihi :

Yol İzni (Ücretsiz) : …. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir

İzin Kullanacağım

Adres :

Telefon :

Yıllık İzin Talep Dilekçesi

………………… Yılına ait yıllık iznimi ……. Gün olarak ……………………….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum.Ayrıca yolda geçecek süreleri karşılamak amacıyla ……………….. gün ücretsiz izin talep ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim.

İşçi /Adı Soyadı /Tarih/ İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat