Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü

………………………. AİLE MAHKEMESi HAKİMLİĞİ’NE

…/…/….

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim …………. ile davalı …………….. evli olup,
evlilik kayıtları …… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi, …/… Cilt, …. Sayfa, …. Kütük Sıra No.dadır.
Tarafların bu evliliklerinden …….. isimli …. adet çocukları mevcuttur.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3- Taraflar iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eş de aynı düşüncededir. Taraflar aralarında ekte sunulan …./…./….. tarihli protokol düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktadırlar.

HUKUKİ SEBEPLER : MK166/3, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

TALEP SONUCU : evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden ../…./…. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederim…./…/2016

Av.
…./…/…

EK: protokol aslı

ÖRNEK 1

………………….AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :

DAVACI: İsim ve adres…………………………

DAVALI: isim ve adres…………………………

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar tüm ev eşyaları ve zihnet (altıntakılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur.

4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir. Tüm masraflar ortak pay edilecektir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. ../../2016

DAVACI DAVALI

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat