Memurluktan İstifa Dilekçesi Örneği

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Memurluktan İstifa Dilekçesi Örneği

………………………… BAKANLIĞINA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94′üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Ad Soyad
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat