İşçiden Savunma İsteme Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İşçiden Savunma İsteme Dilekçesi

SAVUNMA İSTEME YAZISI

Sayı:….
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi

……/…../….. tarihinde ………………………………………….. …………………………………. şeklindeki haksız ve aykırı hareketinizle ilgili olarak 4857 Sayılı İş Yasasının 25/II ve 109 maddeleri uyarınca …../……/……tarihine kadar aşağıdaki boş alana savunma yapmanız gerekmektedir. Savunmanızı belgelendirmenizi aksi halde savunmanın soyut kalacağı ve bahaneden öteye gitmeyeceğini peşinen bildiririz.

Bir nüshasını aldım. İŞVEREN veya vekili
Tarih:…/…./…..
İmza

Savunma olarak:
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………..
İşçinin Adı Soyadı
İmzası

Savunma yapmaktan kaçınmış olduğunu tespit ettik.
Tarih:…/…./…..
TANIK TANIK

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat