Mal Rejimi Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

Mal Rejimi Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

………………….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :…………………………………
VEKİLİ :………………………………….

DAVALI :…………………………………

DAVA : Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi talebimizi içerir dava dilekçemizin arzıdır

OLAYLAR :

Davacı müvekkil ile karı-kocadır.

Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Bu sebeple mevcut rejimin değiştirilerek mal ayrılığına gidilebilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanı vs. her türlü Delil

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve re’sen gözetilecek sair nedenlerle her türlü dava, talep ile ek delil sunma haklarımızın saklı kalması kaydıyla; DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLAR ARASINDAKİ MALK REJİMİNİN MAL AYRILIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ bil vekale arz ve talep ederim. …/…/2013

DAVACI VEKİLİ
Av.Adı veSoyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat