İşçi İşveren İbraname Örneği

İBRANAME
İşçinin   : İşverenin
Adı Soyadı : Ünvanı
SSK Sicil no: SSK İşyeri Numarası
İşe Giriş Tarihi: Adresi:
İşten Çıkış Tarihi:
İşten Ayrılış Şekli: Terk Ayrılma Çıkarma
Askerlik Evlilik Emeklilik
Vefat
Açıklama         :
ÖDEMELER BRÜT KAZANÇ Gelir Vergisi Damga V ÖZEL KESİNTİ NET ÖDEME
Hak Edilmiş Ücret Fazla mesai ücreti
Kullanılmayan izin ücreti
Temsilcilik Ücreti
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
TOPLAM
……/……./………………. tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda gösterilen şekilde ayrıldım.
Çalışmaya başladığım tarihten bugüne kadar geçen çalışma sürem içinde bütün ücretlerimi
ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış
olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş
olduğum ve yukarı da belirtilen istihkaklarımı eksiksiz aldım.
İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında
herhangi bir alacağım kalmadığını maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmaya
cağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da ibra ederim. ……/……../ ………….
İBRA EDEN
Adı Soyadı:
İmzası
Adresi :
Telefon No :
İşten ayrılmadan İtibaren 6 Ay İçerisinde
Bulunacağı Tebligat Adresi

 

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.