İflasın ertelenmesi dava dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İflasın ertelenmesi dava dilekçesi


……. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
 
 
İFLASIN ERTELENMESİ
İSTEMİNDE BULUNAN              :
 
TC KİMLİK NUMARASI                        :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
KONU                                               :İflasın ertelenmesi istemimizden ibarettir.
 
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkil şirket aleyhine davalı tarafça …. İcra Müdürlüğü’nün … E. ….. K. sayılı dosyası (EK 1) ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başlanmıştır.
 
2-) Müvekkil şirketin halihazırdaki durumu göz önüne alındığında, mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğu açık olup, buna ilişkin iyileştirme projesi ve ilgili belgeler mahkemenize sunulmaktadır. (EK 2)
 
3-) Bu nedenle İİK. m. 179 hükmü gereğince sunulan iyileştirme raporu ve şirket durumunu gösterir belgeler göz önüne alındığında, aleyhe başlatılan icra takibine karşı iş bu davayı ikame etme zaruretimiz hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 154, 179, 6102 S. K. m. 377
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
 

  1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra dosyası
  2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu gösterir belgeler
  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil şirketin iflasının zaruri olmaması ve bu hususa ilişkin iyileştirme raporunun sunulması  nedeniyle,  İİK. m. 179 uyarınca hakkında verilmiş bulunan iflasın ertelenmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…
 
 
EKLER                                            :
 

  1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra dosyası
  2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu gösterir belgeler
  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.                                                                                                                          

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat