İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takip Taleplerinde İcra Emri

T.C                                                    Örnek No..:151
……………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:…………………………………….
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN TAKİP TALEPLERİNDE
İCRA EMRİ
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
Vekili:Vekili.Av.Ali Doğan DEMİRHAN.Cumhuriyet mah.Mevlevi Cad. Cıncıklı işh.Kat.1 No.27  TEL.231 36 67     KAYSERİ
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
3-Alacağın Türk Parası ile tutarı faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün.
:
4-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi.:
5-Merhunun ne olduğu.:
6-Merhun üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse adı,soyadı,ikametğahı.
:
                                      İşbu icra emrinin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz,bu süre içinde borcu ödemez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının gayrimenkülün satışını isteyebileceği ihtar olunur.
(İc.İf.K.149)19.07.2017
Yönetmelik Örnek No..:6İcra Müdürü
Mühür ve imza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat