İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Yapılan Takip Taleplerinde Ödeme Emri

T.C                                                    Örnek No..:152
……………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:…………………………………….
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN TAKİP
TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
Vekili:
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
3-Alacağın Türk Parası ile tutarı faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün.
:
4-İpotek belgesi ve tarihi (İpotek bir cari hesap veya işleyecek kredi ve saire gibi bir mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih ve numarası.:
5-Merhunun ne olduğu.:
6-Merhun üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse adı,soyadı,ikametğahı.
:
                                      İşbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz,borca karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak (İpotek hakkına itiraz edilemez mad.150 ) icra dairesine bildirmeniz,borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkca göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız,senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkca bildirmeniz,aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız,süresi içerisinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının gayrimenkülün satışını isteyebileceği ihtar olunur.
(İc.İf.K.149/b)19.07.2017
Yönetmelik Örnek No..:5İcra Müdürü
Mühür ve imza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat