İpoteğin Kaldırılması İçin İcra Dairesine Başvuru Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
İPOTEĞİN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (BORÇLU )           :
 
VEKİLİ                              :
 
KARŞI TARAF
(ALACAKLI )                      :
 
İZAHI                           :
1-          ili    ilçesi   mevkii    ada   parsel deki müvekkilin gayrimenkulü üzerinde alacaklı lehine tesis edilmiş bir ipotek vardır.
2-Müvekkilim alacaklıya olan borcunu ödemeye hazır olduğu halde alacaklı ipoteği çözmekten kaçınmaktadır.
 
SONUÇ VE İSTEK          :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle alacaklıya İ.İ.K.md.153 uyarınca gerekli yazının yazılmasını vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
Borçlu                 vekili
Av.
 
Eki     :
Onanmış vekaletname sureti.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat