İcranın İadesi Talebi Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
DOSYA NO                         :                     Esas
 
İCRANIN İADESİ
TALEBİNDE BULUNAN         :
 
VEKİLİ                              :
 
KARŞI TARAF
(ALACAKLI )                      :
 
VEKİLİ                              :
 
D.KONUSU                        :İcranın iadesi talebidir.
 
İADE SEBEBLERİ                :
1-Alacaklının müvekkilim aleyhine açmış olduğu …………………davasında ilk derece mahkemesi davayı kabul ederek müvekkilimin aleyhine karar vermiştir.
2-İcra takibinin dayanağını teşkil eden karar tarafımızdan temyiz edilmiştir
3-Alacaklı ilk derece mahkemesi ilamını icraya koymuş ve bunun sonucunda müvekkilim ……..TL. yi ödemek zorunda kalmıştır.
4-Bu karar Yargıtay……Dairesinin….. tarih ……..  Esas…..   Karar sayılı kararı ile Bozulmuştur.
5-Bu durumda alacaklının icra yolu ile müvekkilimden tahsil ettiği ……..TL. nin müvekkilime iadesi gerekmektedir.
6-Müvekkilimin …….tarihinde ödenmiş bulunduğu …….Tl.’ye ilişkin faiz ve diğer tazminat haklarını saklı tutuyoruz.
7-Bu sebeple İ.İ.K.m.40’a göre icranın iadesini talep etmek zorunda kalmış bulunmaktayız.
 
HUKUKİ SEBEPLER         :İ.İ.K.m.40 ve sair mevzuat.
 
DELİLLER                       :İcra dosyası,Mahkeme dosyası ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEK          :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilim tarafından ödenmiş bulunan ………..TL.nin fazlaya ilişkin saklı kalmak kaydıyla İ.İ.K.m.40 ‘a göre icranın iadesi yoluyla müvekkilime ödenmesi için karşı tarafa müzekkere yazılmasını ve bu paranın tahsili için gerekli işlemlerin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
İade talebinde bulunan vekili
Av.
 
Eki     :
Onanmış vekaletname sureti.
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat