İpoteğin Kaldırılması Hukuk Mahkemesine Başvuru Dilekçesi


HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
İPOTEĞİN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (DAVACI)               :                                                                    
 
VEKİLİ                                   :
 
KARŞI TARAF (DAVALI)     :
 
D.KONUSU                            :Davalı lehine konmuş  ipoteğin terkini (silinmesi) talebidir.
 
 
OLAYLAR                             :
1-Müvekkilimin davalıya olan borcuna karşılık         ili    ilçesi    mevkii   ada   parsel  sayılı taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilmiş bir ipotek vardır.
2-Davalıya ipotek bedelinin ödenmesine karşın ipoteği kaldırmaktan kaçınmaktadır.
3-
4-Açıklanan sebeplerle İpoteğin terkini(silinmesi) için Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: T.M.K.md.798,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 : Tapu kaydı ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle söz konusu taşınmaz üzerindeki davalı lehine tesis edilen ipoteğin terkinine karar verilmesini yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                   İpoteğin kaldırılmasını isteyen davacı
vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat