İpoteğin Kaldırılması Hukuk Mahkemesine Başvuru Dilekçesi

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİGİ’NE

                                                                                                KAYSERİ

 

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (DAVACI)               :                                                                    

 

VEKİLİ                                   :

 

KARŞI TARAF (DAVALI)     :

 

D.KONUSU                            :Davalı lehine konmuş  ipoteğin terkini (silinmesi) talebidir.

 

 

OLAYLAR                             :

1-Müvekkilimin davalıya olan borcuna karşılık         ili    ilçesi    mevkii   ada   parsel  sayılı taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilmiş bir ipotek vardır.

2-Davalıya ipotek bedelinin ödenmesine karşın ipoteği kaldırmaktan kaçınmaktadır.

3-

4-Açıklanan sebeplerle İpoteğin terkini(silinmesi) için Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER: T.M.K.md.798,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                 : Tapu kaydı ve her türlü kanuni delil.    

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle söz konusu taşınmaz üzerindeki davalı lehine tesis edilen ipoteğin terkinine karar verilmesini yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

/      /

                                                                                   İpoteğin kaldırılmasını isteyen davacı

vekili

Av.

EKİ                  :

Onanmış vekaletname sureti

Tebliğ zarfı ve pulu

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...