İpoteğin Kaldırılması Dilekçesi


………’ NE
 
 
İCRA DOSYA NO   : [İCRA DOSYA NO]
BORÇLU                  : [BORÇLU ADI SOYADI]
VEKİLİ                     : [BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]
ALACAKLI             : [ALACAKLI ADI SOYADI]
VEKİLİ                     : [ALACAKLI VEKİLİ ADI SOYADI]
KONU                       : İİK m.153 uyarınca alacaklıya gerekli yazının yazılması talebi
 
Müvekkilimin dosya alacaklısı ………’ na olan borcuna karşılık [İL] ili, [İLÇESİ] ilçesi, [KÖYÜ] köyü, [MEVKİİ] mevkiinde, [PAFTA] pafta, [ADA] ada, [PARSEL] parselde tapuya kayıtlı [YÜZÖLÇÜMÜ] m2 miktarlı taşınmaz üzerinde dosya alacaklısı lehine tesis edilmiş bir ipotek bulunmaktadır.
Müvekkilim borcunu ödemeye hazır olduğunu alacaklıya bildirmesine rağmen alacaklı borcu almaktan ve bu taşınmaz üzerindeki ipoteği çözmekten kaçınmaktadır.
Bu nedenle dosya alacaklısına İİK.madde 153 uyarınca gerekli yazının gönderilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………
 
Borçlu Vekili
[BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]
 
 
 
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat