İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi

0
2093

 İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi


 
İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA
 
 
İPOTEĞİN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (BORÇLU)          : [BORÇLU ADI SOYADI] (T.C.NO: [BORÇLU TC.NO])
VEKİLİ                                              : [BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]
[BORÇLU VEKİLİ ADRES]
KARŞI TARAF
(ALACAKLI)                        : [ALACAKLI ADI SOYADI] (T.C.NO: [ALACAKLI  TC.NO])   [ALACAKLI ADRESİ]
İCRA DOSYA NO               : [ICRADAIRESI] [ICRADOSYANO]
DAVA                                                : İpoteğin kaldırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR                 :
1- Müvekkilim alacaklıya aralarındaki ticari ilişkinin teminatı olmak üzere [SÖZLEŞME TARİHİ] tarihli sözleşme gereği maliki olduğu [İL] ili, [İLÇESİ] ilçesi, [KÖYÜ] köyü, [MEVKİİ] mevkiinde, [PAFTA] pafta, [ADA] ada, [PARSEL] parselde tapuya kayıtlı [YÜZÖLÇÜMÜ] m2 miktarlı taşınmaz üzerinde alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir.
2- Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeniyle alacaklı tarafından müvekkilim aleyhine [TAKİP TARİHİ] tarihinde [ICRADAIRESI] İcra Müdürlüğünün [ICRADOSYANO] esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmıştır.
3- Müvekkilim tarafından takip dosyası borcunun tamamı alacaklıya [ÖDEME TARİHİ] tarihinde ödenmiştir. Dosya borcunun tamamı ödenmesine rağmen alacaklı ipoteği halen kaldırmamıştır.
4- Açıklanan sebeplerle ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesi için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
YASAL NEDENLER           : İcra ve İflas Yasası 153.madde ve diğer ilgili mevzuat
DELİLLER                : İcra dosyası, tapu kayıtları ve diğer deliller
TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin yukarıda tapu kayıtları verillen taşınmazı üzerinde davalı (alacaklı) lehine konulan ipoteğin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla dilerim. [GUNUNTARIHI]
 
DAVACI VEKİLİ
[BORÇLU ADI SOYADI]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here