İnternetten içerik nasıl kaldırılır?

Sosyal medya günümüzde kısa zamanda herhangi bir alanda çözüm bulmanıza yardımcı oluyor. Medya içeriğini oluşturmak yayınlamak ve yorumlamak şeklinde bireysel katılıma imkan veren, şeffaf ve karşılıklı iletişim kurulan bir platform. Günümüzde sosyal medya platformları, dünyadaki tüm kullanıcıların bir arada iletişime geçebildiği yorum, mesaj, bilgi, eleştiri, satış ve tanıtımların yapıldığı etkili bir alan haline gelmiştir.

En büyük özelliği kullanıcılar tarafından rahatlıkla oluşturabilmesidir. Her kişi düşüncesini, bilgilerini, karşılıklı paylaşımlar yapabildiği, ve haberleşebildiği bir platformdur. Internet deki içeriklerin etkisi herkesin üzerinde vardır. Bu alanın düzenlenmesi adına hukuki olarak düzenlemeler yapılmıştır. Fakat hiçbir sosyla medya hukuku kapsayan bir dal yoktur.

Hukuki olarak 5651 sayılı kanunun 8 maddesi internet ortamında yapılan ve içeriği madde metninde sayılan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebilmektedir.

Ayn kanunun 9. Maddesi gereğince internet ortamında yapılan yayın içeriği bir vatandaşın kişilik haklarını ihlal edildiğini iddia eden sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engelenmesini isteyebilir.

556 sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 9.maddesi gereğince marka tescilinden doğan hakların marka sahibine aittir.

Az önce belirtğimiz markaların korunması hakkında kanunun hükmünde karamanenin 76. Ve 77. maddeleri gereğince öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişilerin, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilecekleri belirtilmiştir.

4733 sayılı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 8. Maddesi: “Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını (…)(2); internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara yirmibin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” yani dikkat edilmesi gereken nokta internet ortamında yapılan satışların usullere göre erişimin engellenmesine karar verileceği özel olarak belirtilmişti.

3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu”nun 6. Maddesi belirtmektedir ki  terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar için cezai hüküm getirilmiştir.5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” 4. Maddesi gereğince “eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.”

Ayrıca TMK 24. Ve 25. Maddeleri çerçevesinde hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldıran kimsenin internette erişiminin engellenmesi talbinde bulunabilir.

Sonuç olarak internette yönelik bir çok hak ve özgürlük olmaktadır:  İfade özgürlüğü, ilim ve sanat özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği vb. Bu kavramlar hakkında farklı kanuni düzenlemeler olsada, yinede hak ve özgürlüklerini kötüye kullanmaktadır.

Peki olumsuz içerikleri nasıl kaldırtabilirim ?

En önemli kavram itibar yönetimi dir, hiçbir hukuki işlem olmaksızın, vatandaşın başvurabileceği bir yoldur. İtibar yönetimi, herhangi bir kişi, marka veya firmayı halkın gözünde itibarı yüksek şekilde göstermek için yapılan çevrimiçi bilgilendirme kontrol ve yönetim işlemlerinin tümüdür. İnternetdeki içeriği kaldırılması için yalnızca bilişim avukatı, yani internet hukuku, e-ticaret hukuk, bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu alanda çalışma yürüten avukat tarafında gerçekleşebilir.

Bilişim avukatı ile görüşmeniz tavsiyemizdir. Sulh ceza Mahkemesinde dava açılmaktadır.

Hangi içeriklerin kaldırılması mümkün?

Hakaret, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, kişisel verilerin veya özel hayata dair bilgilerin izinsiz olarak yayınlanması, yanlış, çarpıtılmış veya karalayıcı haberlerin yayını vb. Hakkınızda hukuka aykırı içeriğin çıkartılmasını talep ediyor iseniz, söz konusu içerik hakkında cevap ve düzeltme metni yayınlatma ve konu olan içeriğin erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etmeniz mümkündür.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat