Türkiye’de Terör Propagandası ve Yayın Yasağı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Türkiye’de Terör Propagandası ve Yayın Yasağı

Her insanın Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış istediği düşünceye sahip olma, düşüncesini açıklama ve yayma hürriyeti vardır ancak elbette ki sınırsız bir özgürlük değildir. demokratik hukuk devletinde aslolan özgürlükler, istisna ise kısıtlamalardır. AİHS (md 10), BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Anayasamızın (26. ve 28.maddesi), kanunlarımız, ifade özgürlüğüne ilişkin sınırlar koymuştur bu sınırların genel hattı ; kamu düzeni, genel ahlak, kamu sağlığı, milli güvenlik,  kişinin özel yaşamına saygı, suçun önlenmesidir. Düşünceyi ve bilgiyi yayma kanallarından biri ve belki de günümüzde en önemlisi olan internette de bu bağlamda denetlemeler yapılması için Türkiye’de 2007 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile internet erişimi ve içerik denetimine ilişkin düzenlemeler yapılmış, yaptırımlar konulmuştur, bunlardan biri de yayın yasağıdır.

Yayın Yasağı Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Yayın yasağı aslında basının sansür edilememesinin istisnadır. Buna ilişkin Basın Kanunda 30,32,33. Maddelerinde CMK’da, TCK’da düzenlemeler mevcuttur.

İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

  1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; İntihara yönlendirme (md.84), çocukların cinsel istismarı (m. 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ve,                                                          b) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Türkiye yayın yasakları, erişim engelleri kararlarıyla ilgili birçok eleştiri ve davayla karşı karşıyadır.

Terör propagandası Nedir, Nasıl Yapılır?

Terör örgütü propagandası suçunun oluşması için maddi unsur; kişinin terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren yani doğru sayan veya övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yani doğru bulan ve destekleyen nitelikte eylem ve söylemlerde bulunması TMK md 7 ve TCK md 220 ile  belirlenen unsurlarıdır. Örneğin: isyan çağrısı, şiddet çağrısı, silahlı ayaklanma çağrısı gibi. Terör örgütü propagandası suçu verilebilmesi için öncelikle bir terör örgütünün varlığı tespit edilmeli, suçun manevi unsurlarından kast olmalı maddi unsur fail tarafından icra edilmiş olmalı. Propaganda suçunda teşebbüs olmaz çünkü propagandayı yapmakla suç oluşmuştur. Örneğin: Terör örgütüne ait resim, işaret asmak; slogan atmak, yayın yapmak vs.

Terör Propagandası ve Yayın Yasağı

Türkiye maalesef birçok terör örgütüyle mücadele eden bir ülkedir terör örgütlerinin gerek örgüte üye kazandırmak, taraf toplamak gerek ülkenin huzur ve güvenini bozacak her türlü eylem ve söylemlerde bulunmak için kullandığı kanallardan bazıları da internet ve basındır. Terörle mücadele sadece silahla değil hukuk devletinin bir gereği olarak hukuka uygun meşru her türlü yolla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bunun için başvurulan yöntemlerden biri de yayın yasağıdır. Kamu yararı gereği birçok önlem alınmaya çalışılsa da bunlar yapılırken bireylerin AİHS 10. Madde ve Anayasa ile tanınan ve korunan ifade özgürlüğüne dikkat edilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat