İlamsız Takibe Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İlamsız Takibe Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

İlamsız takiplerde, takibin yetkili icra müdürlüğünde başlatılmaması halinde, borçlunun, ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkiye itiraz hakkı vardır. Yetki itirazının, istisnai durumlar hariç (kambiyo takiplerinde yetki itirazı icra mahkemesine yapılır), icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra mahkemesine yapılan, faksla yapılan itirazlar geçersizdir.

İlamsız takip başlatırken, icra müdürlüğü, yetkili olup olmadığına bakmaz. Borçlu, 7 gün içerisinde yetki itirazında bulunmazsa, takip başlatılan icra müdürlüğü yetkili hale gelir.

İcra müdürlüğü, yetki itirazı üzerine herhangi bir işlem yapmaz. Ancak yetki sorunu çözülmeden de dosyada işlemlere devam edemez.

İlamsız takipte (kambiyo takibi hariç) sadece yetki itirazı varsa, ya alacaklı taraf yetki itirazını kabul edip dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini ister ya da icra hukuk mahkemesine başvurarak borçlunun yetki itirazının kaldırılmasını talep eder.

Kambiyo takiplerinde yetki itirazı İİK 168/5 maddesi kapsamında borca itiraz niteliğindedir ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine yapılmalıdır. Kambiyo takiplerinde icra dairesine yapılan itiraz sonuç doğurmaz.

İİK 261. maddesine göre, ihtiyati haciz kararlarının uygulanacağı yetkili icra dairesi, ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesidir (İİK m. 261).

HMK madde 393/2 ‘e göre, ihtiyati tedbir kararının infazında kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir.

İlamsız takipte, borçlu, yetki ile birlikte borca da itiraz etmişse, alacaklı, yetki itirazını kabul edip dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini ister. Bunun üzerine icra müdürlüğü, dosyayı yetkili icra müdürlüğüne gönderir ve dosya, yeni esas numarası alarak borçluya yeni icra müdürlüğünden yeniden ödeme emri gönderilir.

Yetkisiz icra müdürlüğünde borca yapılan itiraz, bu noktada anlam ifade etmez. Yetkili icra müdürlüğünden yeniden ödeme emri geldiğinde, borçlunun, “ben daha önceden borca itiraz etmiştim” demesi mümkün değildir. Eğer borca itirazı varsa, yeni gelen ödeme emri için 7 gün içinde borca yeniden itiraz etmesi gerekir.

Hem borca hem de yetkiye itiraz edilmişse, alacaklı, başlatmış olduğu icra takibinde, yetki itirazının yerinde olmadığını düşünüyorsa, ya 6 aylık süre içinde (şartları mevcutsa) yetkiye ve borca itirazın kaldırılmasını talep edebileceği gibi, bir yıl içinde genel mahkemelerde itirazın iptali davası da açabilir. Eğer itirazın iptali davası açarsa, genel mahkeme, öncelikle borçlunun yetki itirazı hususunu inceler. Yetkisiz olduğuna kanaat getirirse, esasa girmeden, yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat