İlamlı İcrada Takibin İptali İçin Şikayet Dilekçesi

İCRA  TETKİK  MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE

                                                                                                KAYSERİ

 

 

İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi

DOSYA NO          :         Esas

 

 

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)                   :                                                                   

 

VEKİLİ                         :

 

KARŞI TARAF

(ALACAKILI )              :

 

VEKİLİ                         :

 

 

D.KONUSU                   :…………………. nedeniyle takibin iptali istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-

2-

3-

 

HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.m.33 ,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası

ve her türlü kanuni delil.    

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ………………….ilama ilişkin TAKİBİN İPTALİNE ,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

/      /

                                                                                                          Şikayetçi vekili

Av.

EKİ                  :

Onanmış vekaletname sureti

Tebliğ zarfı ve pulu

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...