İlamlı İcrada İcradan Süre Talebi Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
 
 
DOSYA NO                     :                     Esas
 
TALEPTE BULUNAN
(BORÇLU )                     :
 
VEKİLİ                           :
 
KARŞI TARAF
(ALACAKLI )                   :
 
VEKİLİ                           :
 
D.KONUSU                     :Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma kararı getirinceye
kadar süre verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                         :
1-İcra takibinin dayanağını teşkil eden karar tarafımızdan tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiştir. Buna ilişkin belgede eklidir.
2-Ayrıca teminat gerekiyorsa teminat göstermeye de hazırız.
 
SONUÇ VE İSTEK          :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle İ.İ.K.m.36 ‘ya göre Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma kararı getirinceye kadar süre verilmesini bu süre içerisinde Yargıtay kararı gelmezse ek süre verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
Borçlu                 vekili
Av.
 
Eki     :
Onanmış vekaletname sureti.
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat