İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
DOSYA NO                       :          D.İş.
İHTİYATİ HACZE
İTİRAZ EDEN (BORÇLU)     : 
 
VEKİLİ                            :Av.
 
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :
 
TALEP KONUSU                 :İhtiyati haciz kararına itiraz.
 
OLAYLAR                          :
1-
2-
3-
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :Mahkemenizin …… D.İş sayılı dosyası,………..  ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile …………………….. hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
İhtiyati hacze itiraz eden
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat