İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                  KAYSERİ

  

DOSYA NO                       :          D.İş.

İHTİYATİ HACZE

İTİRAZ EDEN (BORÇLU)     : 

 

VEKİLİ                            :Av.

 

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :

 

TALEP KONUSU                 :İhtiyati haciz kararına itiraz.

 

OLAYLAR                          :

1-

2-

3-

 

HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat

 

DELİLLER                  :Mahkemenizin …… D.İş sayılı dosyası,………..  ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile …………………….. hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

 

İhtiyati hacze itiraz eden

vekili

Av.

EKİ           :

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...