İLAMIN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ

DAVALI TARAFÇA GEÇERLİ BİR TEMİNAT MEKTUBU YADA BAŞKACA BİR GEÇERLİ TEMİNAT SUNULMADIĞINDAN İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARININ KALDIRILMASINA KARAR VERMEK GEREĞİ

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 27260
Karar: 2017 / 1105
Karar Tarihi: 11.05.2017

ÖZET: Teminat mektubunu düzenleyen Banka Asya tarafından “BDDK. tarafından Bank Asya’nın bankacılık faaliyet izninin kaldırıldığı için kesin teminat mektubunun gereğinin yerine getirilemediğinin…” bildirilmesi karşısında Dairemizin yukarıda belirtilen icranın geri bırakılması kararının dayanağını oluşturan “..teminat mektubu..” hükümsüz kaldığından ve davalı tarafça geçerli bir teminat mektubu ya da başkaca bir geçerli teminat sunulmadığından icranın geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Kararının “teminat hükümsüz kaldığından” kaldırılmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 36)
Dava: Davacı vekili tarafından yukarıda Mahkeme ilamı ve icra dosya numarası belirtilen takibe konu ilamın icrasının temyiz incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına ilişkin Dairemizin 15.09.2015 gün ve 2015/27260 E. 2015/7631 K. sayılı kararının “teminat hükümsüz kaldığından” kaldırılması talep edilmekle;
Davacı vekilinin dilekçesi davalı vekiline tebliğ edilerek, dilekçe ve ekleri ile dava dosyası incelendi, Gereği konuşulup, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili 25.01.2017 tarihinde Mahkeme aracılığı UYAP sistemi üzerinden dosyaya sunduğu dilekçesinde özetle, 15.09.2015 tarihinde faal olan Bank Asya’ya 15.07.2016 tarihinden sonra FETÖ operasyonu kapsamında el konulmuş, bankacılık faaliyetleri durdurulduğunu, bankacılık faaliyetleri durdurulan ve düzenlediği banka teminat mektubunun teminat niteliği kalmayan Banka Asya’ya mezkur ilamın icraya konulduğu Çorlu …. icra Dairesinin 2015/… esas sayılı dosyasından taleplerimiz üzerine yazılan “banka teminat mektubunun paraya çevrilerek icra dairesi banka hesabına depo edilmesine” ilişkin 22.11.2016 tarihli müzekkereye Banka Asya tarafından “BDDK. tarafından Bank Asya’nın bankacılık faaliyet izninin kaldırıldığı için kesin teminat mektubunun gereğinin yerine getirilemediğinin…” bildirildiğinin verilen cevapdan anlaşıldığını belirterek, tehiri icra kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Talep üzerine davalı tarafa geçerli bir teminat mektubu sunulmadığı taktirde tehiri icra kararının kaldırılacağına ilişkin meşruatlı ve süreli ihtarat yapılmış, davalı taraf bu ihtarata rağmen geçerli bir teminat mektubu yada başka bir teminat sunmamıştır.
Gerekçe:
Teminat mektubunu düzenleyen Banka Asya tarafından “BDDK. tarafından Bank Asya’nın bankacılık faaliyet izninin kaldırıldığı için kesin teminat mektubunun gereğinin yerine getirilemediğinin…” bildirilmesi karşısında Dairemizin yukarıda belirtilen icranın geri bırakılması kararının dayanağını oluşturan “..teminat mektubu..” hükümsüz kaldığından ve davalı tarafça geçerli bir teminat mektubu yada başkaca bir geçerli teminat sunulmadığından icranın geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda Mahkeme ilamı ve icra dosya numarası belirtilen takibe konu ilamın icrasının temyiz incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına ilişkin Dairemizin 15.09.2015 gün ve 2015/27260 E. 2015/7631 K. sayılı kararının “teminat hükümsüz kaldığından” KALDIRILMASINA, 11.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat