İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi


… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
 
 
DAVACI                               :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               :
 
ADRESİ                                :
 
KONU                                   : İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Müvekkilim davalı şahıs ile …/…/…  tarihinde bir yıllık kira sözleşmesi imzalamıştır. (EK -1) Bu kira sözleşmesi uyarınca davalı … Mah. … Sok. No: … adresindeki müvekkilime ait müstakil evde kiracıdır. Aylık kira bedeli … TL’dir.
 
2-) Müvekkilim, … ve … ayları kira bedellerini ödemeyen davalı kiracıya …/…/… ve …/…/… tarihlerinde … ve … yevmiye nolu iki adet ihtar göndermiştir. (EK – 2 , EK – 3)… yevmiye nolu ihtar ödenmeyen … ayı kirası için, … yevmiye nolu ihtar ise … ayının kirası için keşide edilmiş, bu aylara ait kira paraları ihtarnamelerin tebliğinden sonra ödenmiştir.
 
3-) Bu nedenlerle yasal süresi içerisinde kiracının tahliyesini sağlamak amacıyla dava açma zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K. m. 352.
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
1-Kira Sözleşmesi,
2-…/…/… tarihli …. Yevmiye nolu ihtarname
3-…/…/… tarihli …. Yevmiye nolu ihtarname
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …./ …/ …
 
 
Davacı Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat