İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

0
516

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi


… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
 
 
DAVACI                               :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               :
 
ADRESİ                                :
 
KONU                                   : İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Müvekkilim davalı şahıs ile …/…/…  tarihinde bir yıllık kira sözleşmesi imzalamıştır. (EK -1) Bu kira sözleşmesi uyarınca davalı … Mah. … Sok. No: … adresindeki müvekkilime ait müstakil evde kiracıdır. Aylık kira bedeli … TL’dir.
 
2-) Müvekkilim, … ve … ayları kira bedellerini ödemeyen davalı kiracıya …/…/… ve …/…/… tarihlerinde … ve … yevmiye nolu iki adet ihtar göndermiştir. (EK – 2 , EK – 3)… yevmiye nolu ihtar ödenmeyen … ayı kirası için, … yevmiye nolu ihtar ise … ayının kirası için keşide edilmiş, bu aylara ait kira paraları ihtarnamelerin tebliğinden sonra ödenmiştir.
 
3-) Bu nedenlerle yasal süresi içerisinde kiracının tahliyesini sağlamak amacıyla dava açma zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K. m. 352.
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
1-Kira Sözleşmesi,
2-…/…/… tarihli …. Yevmiye nolu ihtarname
3-…/…/… tarihli …. Yevmiye nolu ihtarname
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …./ …/ …
 
 
Davacı Vekili
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...