İflasın Kaldırılması Dava Dilekçesi

0
16

İflasın Kaldırılması Dava Dilekçesi


……. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
 
İFLASIN KALDIRILMASI
İSTEMİNDE BULUNAN  :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               : Maddi İlgili
 
KONU                                    :Tüm Borçların İtfası Nedeniyle İflasın Kaldırılması İstemimize ilişkindir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-)  Müvekkilimiz … hakkında mahkemenizin …/…E. ve …/…K. sayılı ilamıyla (EK 1) iflas kararı verilmiş bulunmaktadır. Ancak müvekkilimiz iflas kararı verilmesine neden olan tüm borçlarını itfa etmiş olmakla beraber; şu anda herhangi bir borcu bulunmamaktadır. (EK 2)
2-) Bu nedenle İİK. m. 182 hükümleri gereğince müvekkilimiz hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 182.
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
 

  1. …/…E. ve …/…K. sayılı ticaret mahkemesi ilamı
  2. Borçların ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar
  3. 3. …/…E. ve …/…K. sayılı icra dosyası
  4. 4. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin tüm borçlarını itfa etmiş olması nedeniyle İİK. m. 182 uyarınca hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…
 
EKLER         : 1. …/…E. ve …/…K. sayılı ticaret mahkemesi ilamı

  1. Borçların ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar
  2. 3. …/…E. ve …/…K. sayılı icra dosyası
  3. 4. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1.  5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.
 
 
 
 
 
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...