İhtiyati Tedbir dava dilekçesi


… HUKUK MAHKEMESİ’NE
 
 
İHTİYATİ TEDBİR
İSTEMİNDE BULUNAN    : 
 
TC KİMLİK NUMARASI :
 
ADRES                                  :
 
VEKİLİ                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
KARŞI TARAF                    :          
 
ADRES                                  :
 
KONU                                   : İhtiyati Tedbir istemimizin arzından ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR                 :
 
1- Müvekkilimin tapu ile maliki olduğu … mevkiindeki taşınmazının üzerinde hakkında tedbir istenen karşı yan haksız ve sebepsiz olarak ev yapmaktadır.
 
2- Bu hususta mahkemeye kal davası açacağımızdan dava sonuna kadar devam etmekte olan inşaatın durdurulmasına karar verilmesini talep zorunluluğumuz doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
398, 399.
 
HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kaydı, Senet, vergi kaydı ve diğer deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle dava sonuna kadar haksız olan inşaatın tedbiren durdurulmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
 
Tedbir İsteyen Vekili
Av.
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat