İhtiyati tedbir kararına uymama nedeniyle disiplin hapsi dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İhtiyati tedbir kararına uymama nedeniyle disiplin hapsi dilekçesi


…………………..[1]
 
 
İSTEMDE BULUNAN       :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
KARŞI TARAF                               :
 
ADRESİ                                :
 
KONU                                   : İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymama veya tedbir kararına aykırı davranma nedeniyle disiplin hapsi istemimizi içerir.
 
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) …………… Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyasında (EK-1) görülen ölümlü trafik kazası nedeniyle tazminat davasında kazaya karışan …. plakalı araçla ilgili …/…/… tarihinde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. (EK-2 )
 
2-) Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan farklı bir soruşturma kapsamında ../…/.. tarihinde yapılan aramada, hakkında ihtiyati tedbir kararı verilen aracın motor bloğunun ele geçirilmesi üzerine, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır. (EK-3 )
 
3-) Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… sayılı soruşturma dosyasında mevcut belgelerden, ihtiyati tedbire konu aracın trafik kazasından bir kaç gün sonra hurda olarak satıldığı ve parçalandığı, aracın motor bloğunun hurdacı dükkanında ele geçirildiği anlaşılmıştır.
 
4-) Açıklanan nedenlerle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. Maddesi çerçevesinde ) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymama veya tedbir kararına aykırı davranma nedeniyle taraf hakkında disiplin hapsi cezası verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
 
HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 398.
 
HUKUKİ DELİLLER        :
1-) …………… Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyası
2-) İhtiyati tedbir kararı
3-) Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… sayılı soruşturma dosyası
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymama veya tedbir kararına aykırı davranma nedeniyle taraf hakkında disiplin hapsi cezası verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
 
EKLER :       1-) …………… Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyası
2-) İhtiyati tedbir kararı
3-) Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… sayılı soruşturma dosyası
4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği
 
 
 
 
İstemde Bulunan Vekili
Av.
 
 
[1] Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir.  (6098 S. K. m. 398)
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat