İhtiyati Haciz Dolayısıyla Tazminat Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İhtiyati Haciz Dolayısıyla Tazminat Dilekçesi

……………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU : Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat

DAVA DEĞERİ : 12.000, Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1-Davalı …………1. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2012/… esas Değişik İş, 2012/… karar Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı almış ve bana ait …….. koli yumurta haczederek muhafaza altına almıştır.
2-Yapılan icra takibi sonunda ihtiyati haciz kararının haksız olduğu ve dolayısıyla haczedilen yumurtaların haksız yere haczedildiği anlaşılmıştır. Haczedilen yumurtaların yaz mevsimi olması nedeni ile soğuk hava deposu gibi uygun bir ortamda muhafaza edilmesi gerekirken, sıcak ve havasız bir ortamda muhafaza altına alındığından, yumurtalar bozulmuştur.
3-Bu durum tespit davası ile ………… 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2012/… Esas Değişik İş, 2012/… Karar Değişik İş sayılı kararı ile tespit ettirilmiştir.

DELİLLER : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 259 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimin kabulü ile Şahsımın haksız ihtiyati haciz nedeni ile uğramış olduğu 12.000, Türk Lirasının haciz tarihi itibariyle davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilme-sini
saygılarımla arz ve talep ederim. 19.08.2012

Alacaklı davacı
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat