İhalenin Feshi Dilekçesi


İCRA  TETKİK  MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 
 
 
İHALENİN FESHİNİ
İSTEYEN ŞİKAYETÇİ  :                                                                   
 
VEKİLİ                         :
 
KARŞI TARAF              :
 
VEKİLİ                         :
 
 
D.KONUSU                   :ihalenin feshi istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-
2-
3-
 
HUKUKİ SEBEBLER   :İ.İ.K.m.134 ,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası
ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle usulsüz olarak yapılan ihalenin feshine,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                                          Şikayetçi vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat