İhtiyati Haciz Edilen Malın Teslimi Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
  
DOSYA NO                       :          Esas.
 
BORÇLU                          : 
 
VEKİLİ                            :Av.
 
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :
 
TALEP KONUSU                 :Teminat karşılığında ihtiyaten haciz konulan …………..müvekkilime teslim edilmesi talebinden ibarettir.
 
OLAYLAR                          :
1-Dairenizin ……….esas sayılı dosyası ile  ,………………Mahkemesinin ………….tarih ve …………D. İş sayılı ihtiyati  haciz kararına istinaden müvekkilin ………………………… haciz edilmiştir.
2-İ.İ.K. 263 maddesi uyarınca ihtiyati haciz edilen ……………….. değeri olan …………….TL. karşılığını (depo etmeye,hisse senedi,tahvil,menkul rehni, gayrimenkul rehni,banka teminat mektubu) hazırız.
3-
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile  gösterdiğimiz ………….. karşılığında ihtiyaten haciz edilen …………………’ün müvekkile teslimini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Borçlu
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat