İhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İhalenin Feshi Dilekçesi


İCRA DAİRESİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE
 
 
 
DOSYA NO                     :                     Esas
 
Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz takipte ………………………….haciz edilerek satışa çıkartılmış ve hacizli mal ….. tarihinde ………adlı kişiye ihale edilmişti.
Alıcı kendisine verilen süre içerisinde ihale bedelini ödememiştir.
Açıklanan nedenlerle yapmış olduğunuz ihalenin İ.İ. Kanununun 133.maddesi kapsamında kaldırılmasını (ihalenin feshini) vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
 
vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat