İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi


İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA
İHALENİN FESHİNİ
İSTEYEN (DAVACI)           :………       (T.C.NO:………)
………
VEKİLİ                                  : ………
………
KARŞI TARAF
(DAVALI)                   :1. ……… (T.C.NO:………) ………

  1.                  [ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADI SOYADI-ADRESİ]

İCRA DOSYA NO   : ……… ………
DAVA                                    : İhalenin Feshi talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
Borçlu hakkında başlatılan icra takibinde, borçlunun hissedarı olduğu [İL] ili, [İLÇESİ] ilçesi, [KÖYÜ] köyü, [MEVKİİ] mevkiinde, [PAFTA] pafta, [ADA] ada, [PARSEL] parselde tapuya kayıtlı [YÜZÖLÇÜMÜ] m2 miktarlı zeytinlik vasıflı taşınmaz hakkında talebimiz üzerine haciz ve satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış sonucunda taşınmaz yukarıda karşı taraf olarak adı soyadı verilen üçüncü kişiye [SATIŞ TARİHİ] tarihinde [SATIŞ BEDELİ] bedelle ihale edilmiştir.
Bu ihale sonucunda alıcı tarafından ödenen para ile alacağın tamamı karşılanamamıştır. Zira ihale usulsüzdür. Şöyle ki;
1- Taşınmaz için [KIYMET TAKDİRİ TARİHİ] tarihinde yapılan kıymet takdiri tutanağında [KIYMET TAKDİR RAPORU DEĞER] .TL değer belirlenmiştir. Satış işle-mi de bu bedel üzerinden yapılmıştır. Satışın kıymet takdirinin yapıldığı tarihten yaklaşık 2 yıl sonra yapılmış olması ihalenin feshi nedeni olup öncelikle bu nedenle ihalenin feshi gerekir.
2- Ayrıca taşınmaz satış ilanı da usulüne uygun yapılmamıştır. Hissedarların tümüne usulüne uygun tebligat yapılmamıştır.
3- Taşınmaz turistik bir mevkide bulunmaktadır. Bu sebeple değeri yüksek olan taşınmazın satış ilanının yerel bir gazetede yapılması yasaya aykırıdır. Taşınmaza ait satış ilanının tirajı yüksek ve tüm yurtta yayınlanan bir gazetede yapılması taşınmaza kolaylıkla daha yüksek bedelle alıcı bulunmasını ve satış bedelinin dosya borcunun karşılanmasını sağlayabilirdi.
Açıklanan sebeplerle ihalenin feshi için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
YASAL NEDENLER           : İcra ve İflas Yasası 134.madde ve diğer ilgili mevzuat
DELİLLER                : İcra dosyası, tanıklar ve diğer deliller
TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle usulsüz olan ihalenin feshine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla dilerim. ………
 
DAVACI VEKİLİ
………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat