Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Haciz Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

KONU                                    : Haciz Talebi
 
Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………
 
Alacaklı Vekili
………
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat