Haciz Talebi

0
27106

Haciz Talebi


………
………
………
 
 
 
 
 
………’ NE
 
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………
BORÇLU                  : ………(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………
KONU                                    : Haciz Talebi
 
Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………
 
Alacaklı Vekili
………
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here