İcra Kefilliği Tutanağı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İcra Kefilliği Tutanağı


T.C.
………
Dosya No : ………

 
 
İCRA KEFİLLİĞİ TUTANAĞI
Alacaklı Vekili ile icra kefili olacağını beyan eden aşağıda açık kimliği kayıtlı [İCRA KEFİLİ ADI SOYADI] geldiler.
İcra kefili; “ben borcun tamamına,  icra harç ve masraflarına icra kefili oluyorum. Borcumun tamamı olan ……… (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ) tamamını [ÖDEME TAAHHÜT TARİHİ]  tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum, “ dedi.
Alacaklı vekili; “icra kefilinin taahhüdünü aynen kabul ediyorum. İcra kefiline taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatılsın” dedi.
İcra kefiline taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatıldı. Müdrik olduğunu beyan etti. Devamla “taahhüdümü aynen yerine getireceğim. Getirmediğim takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu şimdiden kabul ediyorum” , dedi.
Alacaklı vekilinden tekrar soruldu. “İcra kefili taahhütte bulunmuş ve taahhüdü tarafımdan kabul edilmiştir” , dedi.
Yapılacak başkaca işlem kalmadığından iş bu tutanak birlikte imza altına alındı. ………
 
 

İcra Kefili Alacaklı Vekili İcra Müdürü
ÖDEME EMRİNİ
TEBELLÜĞ ETTİM
 
………

 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat