İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

……………………….İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :…….

Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan borçlu aleyhine yaptığımız takipte, takip kesinleşmesinden sonra tarafımızdan haczedilen borçluya ait ……. İli, ……. İlçesi, ……. mahallesi, ……. ada, ……. parsel sayılı taşınmaz ../../…. tarihinde alıcı ….. …….’ya ihale edilmiştir.

Alıcı kendisine verilen süre içerisinde ihale bedelini dosyaya ödememiştir.

İhale bedeli verilen süre içerisinde ödenmediğinden İİK. Madde 133 gereğince ihalenin feshedilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …….

ALACAKLI VEKİLİ

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat