İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçesi


 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               : İddet Müddetinin kısaltılması  talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-Müvekkile             tarihinde             ‘dan boşanmış ve bu karar kesinleşmiştir.
2-Müvekkile hamile değildir ve                  ile evlenecektir.
 
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Boşanma kararı,doktor raporu ve her türlü kanuni
delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile iddet müddetinin kısaltılması ile müvekkilenin evlenmesi için karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat