Evliliğin Butlanı Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Evliliğin butlanı davasıdır.
 
OLAYLAR                      :
1-Davalı ile müvekkilim …… tarihinde resmi nikahla evlenmişlerdir. Bu evlilikleri  ……İli ……..İlçesi……….Mahallesi/Köyü  Cilt no…..Aile Sıra no……ve sıra no …….da kayıtladır.
2-(butlan nedeni M.K.112 vd)
3-Türk Medeni Kanunu ……….maddesine göre bu durum ………..butlan nedeni olduğundan işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;tarafların evliliklerinin butlanına ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat