Evlenmeye İzin Dilekçesi


 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :                    ‘a velayeten ………….
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               :Evlenmeye izin verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                 :
1-(meydana gelen olay)
2-(olayın çocuğa ve aileye olan etkisi)
3-
4- Açıklanan sebeplerle iş bu davanın açılarak müvekkilimin kızı (oğlu)……….’nun evlenmesine izin verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkilimin kızı (oğlu)…………………’nın evlenmesine izin verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat